Pyhton
online offline

Lesson 1: Variables, types, arithmetic operations, formatting ( Dəyişənlər, növlər, Pythonda riyazi əməllər, formatlama)

Lesson 2: Lists, tuples, dictionaries, indexing, slicing ( Listlər, Tuplelar, Dictionarylər, indeksləmə və listlərin bölünməsi)

Lesson 3: Control flow: if, if else statements, for and while loops (Məntiqi dəyərlər, operatorlar və şərtli vəziyyətlər, döngülər - for, while)

Lesson 4: Practice lesson 1 ( Praktiki dərs 1)

Lesson 5: Functions, nested functions, *args, **kwargs ( Funksiyalar, iç-içə funksiyalar, *args, **kwargs)

Lesson 6: Modules: Random, itertools and advanced functions: map, zip etc ( Modullar: Random, itertools və mürəkkəb funksiyalar: map, zip və s. )

Lesson 7: Practice lesson 2 ( Praktiki dərs 2 )

Lesson 8: Python OOP, classes, inheritance ( Obyekt yönümlü proqramlaşdırma, inheritance )

Lesson 9: Python OOP, classes, inheritance ( Obyekt yönümlü proqramlaşdırma, inheritance )

Lesson 10: Practice lesson 3 ( Praktiki dərs 3 )

Lesson 11: Python Exam ( Python İmtahanı )

Təlimin ümumi ödənişi: 250 AZN

 

Təlim iştirakçıları üçün üç kateqoriyalı endirim nəzərdə tutulmuşdur:

1. “Business Management School” təlimlərindən məzun olanlar üçün 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

2. Korporativ müştərilər üçün; Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa, hər birinə 5 %, 3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

3. Tələbələr üçün 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

Qeyd: İştirakçıya endirim kateqoriyalarından yalnız biri tətbiq edilə bilər!

Ödənişə daxildir:

  • Elektron təlim materialları
  • İştirak barədə sertifikat 

 

Təlimin ümumi müddətinin 80 %-də  və imtahanda iştirak edən  hər kəs “iştirakçı” sertifikatı ilə təltif olunacaqdır.

Təlimin sonunda ümumi yekun imtahan təşkil edirləcək. 75 balı keçən şəxslər Müvəffəqiyyət sertifikatı əldə edəcəklər.

 

Cədvəl    
     
  Dərs tarixləri Saatları
Nicat Əliyev 3 aprel 19:00-21:00
5 aprel 19:00-21:00
10 aprel   19:00-21:00
12 aprel 19:00-21:00
17 aprel 19:00-21:00
19 aprel 19:00-21:00
24 aprel 19:00-21:00
26 aprel   19:00-21:00
1 may 19:00-21:00
3 may 19:00-21:00
8 may 19:00-21:00
10 may 19:00-21:00
15 may 19:00-21:00
17 may 19:00-21:00
22 may 19:00-21:00
24 may 19:00-21:00
29 may 19:00-21:00
31 may 19:00-21:00
5 iyun 19:00-21:00
7 iyun 19:00-21:00
  12 iyun 19:00-21:00
14 iyun 19:00-21:00
19 iyun 19:00-21:00
21 iyun 19:00-21:00
26 iyun 19:00-21:00
28 iyun 19:00-21:00
3 iyul 19:00-21:00
5 iyul 19:00-21:00
10 iyul 19:00-21:00
12 iyul 19:00-21:00
17 iyul 19:00-21:00
19 iyul 19:00-21:00

Müraciət et

Populyar kurslar