Layihələrin İdarə Edilməsi
online offline

Layihələr layihənin özündən daha geniş bir mühitdə baş verir. Layihənin idarə olunması, müvəffəqiyyətli bir layihəni həyata keçirmək üçün diqqətlə planlaşdırılmış və təşkil olunmuş fəaliyətdir. Bəzən layihənin müştəriləri və tərəfdaşları bir çox ölkələr və qitələr üzərində yayılmış ola bilər və bu da layihələrin eyni standarta görə idarəedilməsinin əhəmiyyətini bir daha vurğulayır. 

Layihələr tikinti sənayesi, memarlıq, aerokosmik , müdafiə, kompüter şəbəkələri, telekommunikasiya və bunun kimi bir çox sahələrdə icra edilir.

İştirakçılar bu təlimdə layihə idarəetmə metodlarını əsaslı bir şəkildə anlayacaqlar. Həmçinin, iştirakçılar bu metodları hər hansı bir təşkilatda, hər hansı bir layihənin müvəffəqiyyətini təmin etmək üçün dərhal istifadə edə biləcəklər və bütün dünyada qəbul olunmuş layihə idarəetmə üsulları barəsində praktiki təcrübə əldə edəcəklər.Bütün layihə dövrünü əhatə edən bu təlim, Layihə İdarəetmə İnstitutunun (www.pmi.org) layihənin müvəffəqiyyəti üçün kritik olan məlumatları birləşdirən Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK’ guide) əsasında qurulmuşdur. 

Bu təlimin məqsədi səmərəli bir layihə yaratmaq, idarə etmək və başa çatdırmaq üçün sizi lazımi bilik, bacarıq və üsullarla təmin etməkdir. Bu kursda iştirakçılar effektiv layihə idarəetmə təcrübələrini və həmin təcrübələrlə əlaqədar prosesləri dərindən mənimsəyəcəklər.

1-ci dərs

• Layihə idarəetməsində əsas trendlər

• Layihə menecerinin portrerti

• Layihə idarəetməsinin tarixi

• Portfel, proqram və layihələr arasındakı əlaqə

• Layihə idarəetmə ofisi

2-ci dərs

• Layihə təşəbbüsləri

• Layihə üçün biznes zərurətinin əsaslandırılması

• Layihə və təşkilatın strategiyası arasındakı əlaqə - Əməliyyat və layihələr

• Yeni məhsulun yaradılması prosesi

3-cü dərs

• Təşkilatın ətraf mühit amilləri

• Layihənin həyat dövrləri

• Project Charter – Əsas elementləri

• Praktik məşğələ

4-cü dərs

• Maraqlı tərəflərlə iş

• Kommunikasiyanın təşkili

5-ci dərs

• Project Scope

• Layihə tələblərinin yazılması (ənənəvi və Agile)

• Məhsulun yol xəritəsi

• Praktik məşğələ

6-cı dərs

• Work Breakdown Structure

• Network Diagram

• Layihələrdə vaxtın idarə edilməsi

• Layihədə büdcənin planlaşdırılması

7-ci dərs

• Layihələrdə keyfiyyətin idarə edilməsi

• Layihələrdə risklərin idarə edilməsi

• Layihələrdə öyrənilən dərslər

8-ci dərs

• Monitorinq və nəzarət

• Layihənin təsirinin qiymətləndirilməsi

• Qazanılmış dəyər

• Agile mühitində monitorinq və nəzarət

9-cu dərs

• Agile layihə idarəedilməsi

• Layihələrdə dəyişikliklərin idarə edilməsi

• Adaptivlik və uyğunlaşma

10-cu dərs

• Layihə idarəetməsində yeni rollar

• Komandanın idarə edilməsi

• Resursların idarə edilməsi

• Layihələrin yekunlaşdırılması

Təlimin 1 nəfər üçün offline ödənişi:

450 AZN

Eyni şirkətdən 2 nəfər iştirak edərsə 5 %, 3 nəfər və daha çox iştirak edərsə 10% endirim tətbiq edilir.

Layihələrin İdarə Edilməsi təlimi cədvəli
Təlimçi Dərs tarixləri Saatları
Emil İsmayılxanov 21 iyun  (5-ci gün) 19:00-21:00
24 iyun (1-ci gün) 19:00-21:00
28 iyun (5-ci gün) 19:00-21:00
1 iyul  (1-ci gün) 19:00-21:00
3 iyul (3-cü gün) 19:00-21:00
5 iyul (5-ci gün) 19:00-21:00
8 iyul  (1-ci gün) 19:00-21:00
10 iyul (3-cü gün) 19:00-21:00
12 iyul (5-ci gün) 19:00-21:00
15 iyul (1-ci gün) 19:00-21:00
17 iyul (3-cü gün) 19:00-21:00
19 iyul (5-ci gün) 19:00-21:00
22 iyul (1-ci gün) 19:00-21:00
24 iyul (3-cü gün) 19:00-21:00
26 iyul (5-ci gün) 19:00-21:00
Yekun İmtahan 3 avqust (6-cı gün) 11:00-12:00
Layihələrin İdarə Edilməsi təlimi cədvəli
Təlimçi Dərs tarixləri Saatları
İlham Yusifov 1 iyun (6-cı gün) 16:00-18:00
5 iyun (3-cü gün) 15:00-17:00
7 iyun (5-ci gün) 15:00-17:00
8 iyun (6-cı gün) 16:00-18:00
12 iyun (3-cü gün) 15:00-17:00
14 iyun (5-ci gün) 15:00-17:00
21 iyun (5-ci gün) 15:00-17:00
22 iyun (6-cı gün) 16:00-18:00
25 iyun (2-ci gün) 15:00-17:00
28 iyun (5-ci gün) 15:00-17:00
29 iyun (6-cı gün) 16:00-18:00
3 iyul (3-cü gün) 15:00-17:00
5 iyul (5-ci gün) 15:00-17:00
6 iyul (6-cı gün) 16:00-18:00
10 iyul (3-cü gün) 15:00-17:00
Yekun İmtahan 20 iyul (6-cı gün) 11:00-12:00

Müraciət et

Populyar kurslar