Müqavilələrin İdarə Edilməsi
online offline

Təlim Nəyi öyrədir: 

 

Bu təlim malların, işlərin və xidmətlərin satınalınması zamanı bağlanmış müqavilələrin öyrənilməsi, texniki və maliyyə risklərin idarəedilməsi funksiyalarının planlaşdırılması və həyata keçirilməsi, müqavilələrin uğurla tamamlanması üzrə təcrübənin bölüşdürülməsinə xidmət edir.  Təlim mallar, əqli və qeyri məsləhət ximətləri və işlər üzrə imzalanmış müxtəlif növ müqavilələrdə "məqsəd", "keyfiyyət", "vaxt", "effektivlik", “səmərəlilik”, “ədalət” və s. mühim prinsiplər birgə nəzərə alınmaqla düzgün müqavilə planlaması həyata keçirmə haqda bilikləri aşılayır. Pul və dəyər, planlama və nailiyyət, davamlı nəticələr əldə etmək üçün ən yaxşı yerli və beynəlxalq təcrübəyə uyğun müqavilə idarəçiliyində istifadə olunan təcrübə və biliklər müzakirə edlir. 

 

Təlim İştirakçıları:

Dövlət və ya özəl, beynəlxalq və ya yerli layihə/planlama sektorlarında çalışan satınalma, müqavilə idarəçiliyi ilə birbaşa və bilavasitə məşğul olan məsul şəxslər -texniki mütəxəssislər,

Dövlət satınalmaları üzrə peşəkar mütəxəssis Rüstəm Kərimov və beynəlxalq müqavilələrin idarə edilməsi üzrə peşəkar mütəxəssis Günel Səfərəliyeva bu sahə ilə bağlı aktual sualları cavablandırmışdır: https://youtu.be/tpW5L1Bd-pM

Müraciət et

Populyar kurslar