Pyhton
online offline

Lesson 1: Variables, types, arithmetic operations, formatting ( Dəyişənlər, növlər, Pythonda riyazi əməllər, formatlama)

Lesson 2: Lists, tuples, dictionaries, indexing, slicing ( Listlər, Tuplelar, Dictionarylər, indeksləmə və listlərin bölünməsi)

Lesson 3: Control flow: if, if else statements, for and while loops (Məntiqi dəyərlər, operatorlar və şərtli vəziyyətlər, döngülər - for, while)

Lesson 4: Practice lesson 1 ( Praktiki dərs 1)

Lesson 5: Functions, nested functions, *args, **kwargs ( Funksiyalar, iç-içə funksiyalar, *args, **kwargs)

Lesson 6: Modules: Random, itertools and advanced functions: map, zip etc ( Modullar: Random, itertools və mürəkkəb funksiyalar: map, zip və s. )

Lesson 7: Practice lesson 2 ( Praktiki dərs 2 )

Lesson 8: Python OOP, classes, inheritance ( Obyekt yönümlü proqramlaşdırma, inheritance )

Lesson 9: Python OOP, classes, inheritance ( Obyekt yönümlü proqramlaşdırma, inheritance )

Lesson 10: Practice lesson 3 ( Praktiki dərs 3 )

Lesson 11: Python Exam ( Python İmtahanı )

Təlimin ümumi ödənişi: 250 AZN

 

Təlim iştirakçıları üçün üç kateqoriyalı endirim nəzərdə tutulmuşdur:

1. “Business Management School” təlimlərindən məzun olanlar üçün 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

2. Korporativ müştərilər üçün; Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa, hər birinə 5 %, 3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

3. Tələbələr üçün 10% endirim tətbiq ediləcəkdir.

Qeyd: İştirakçıya endirim kateqoriyalarından yalnız biri tətbiq edilə bilər!

Ödənişə daxildir:

  • Elektron təlim materialları
  • İştirak barədə sertifikat 

 

Təlimin ümumi müddətinin 80 %-də  və imtahanda iştirak edən  hər kəs “iştirakçı” sertifikatı ilə təltif olunacaqdır.

Təlimin sonunda ümumi yekun imtahan təşkil edirləcək. 75 balı keçən şəxslər Müvəffəqiyyət sertifikatı əldə edəcəklər.

 

Müraciət et

Popular courses