Biznes proseslərin Agile metodu İlə İdarə Edilməsi
online offline

Böyük sürətlə istəklərin dəyişildiyi müasir rəqabət bazarının əsas tələblərindən biri Rəqəmsal Transformasiya (Digital Transformation) müddətini qısa müddətdə keçməkdir. Eyni zamanda, Rəqəmsal Məhsulların ən qısa zamanda bazara vaxtında çıxması da çox önəmli faktorlardan biridir. Rəqəmsal Transformasiyanı, həmçinin Rəqəmsal Məhsulları qısa müddət ərzində, tələb olunan keyfiyyət, büdcə və resurslarla icra edib bazara çıxarmaq üçün mütəmadi olaraq analiz proseslərinin, proqram təminatlarının və kadrların bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi zəruridir. Beləliklə Business Management School   "Biznes proseslərin Agile metodu İlə İdarə Edilməsi" təliminə qeydiyyatları açıq  elan edir.

 Rəqəmsal Məhsulların hazırlanmasında ən vacib rollardan birini isə Biznes Analistlər və Biznes Proseslər üzrə Mütəxəssislər həyata keçirir. 

Belə ki, onlar Biznes dünyası ilə IT dünyası arasındakı körpünün qurulmasında ən vacib rollardan birini oynayır. Biznes Analistlər və Biznes Proseslər üzrə Mütəxəssislər tələbləri təyin edildikdən sonra bu tələblər proqramlaşdırma qrupları arasında tapşırıqlara parçalanmalıdır. Göründüyü kimi, əgər tələblər dəqiq təyin olunmazsa, o zaman proqramlaşdırma qruplarında tapşırıqları təyin etmək mümkün olmur. Adətən proqramlaşdırma qrupuna Uİ dizayner,front-end proqramçı, back-endproqramçı, tester, VB üzrə mütəxəssis, proqramlaşdırma arxitekt və digərləri daxil edilir. Xüsusilə bunu vurğulamaq lazımdır ki, əgər sifarişçi tələbəni tam dəqiq ifadə edə bilmirsə, və ya biznes analist/məhsul sahibi də tələbləri təyin edə bilmirsə, o zaman rəqəmsal transformasiyada ciddi risklər və xətalar yaranacaqdır. Buna görədir ki, riskləri minimala endirmək üçün 6-7 proqramçıdan ibarət qrupa 1 ədəd Bisnes Analist və Biznes Proseslər üzrə Mütəxəssislər təyin edilir

Biznes proseslərin idarəedilməsin effektiv metod və üsullardan istifadə edilməsiyi zaman aşağıdakı kimi

problemlər ilə rastlaşılır.

 

•Biznes Proseslər üzrə Mütəxəssislər istifadə etdikləri metod və üsulların tətbiqi

•Məhsul Sahiblərinin istifadə etdikləri metod və üsulların tətbiqi

•Müştərilərlə ünsiyyət

•Tələblərin dəqiq təyin edilməsi

•Dəqiq TexnikiTapşırığın yazılması

•Biznes Analistlərin Proqramlaşdırma Komandası ilə ünsiyyətini

•İstifadə olunanTask Management sistemi

•Biznes Proseslərin dəqiq tərtib edilməsi

•Biznes Proseslərüzrə data analizinin edilməsi

•Proqramlaşdırma Komandasına tapşırıqların dəqiq təyin edilməsi

•Front-End/Back-End Proqramistlərə, DB mütəxəssisinə, Testerlərə, UI/UX dizaynerə veriləntapşırıqların

dəqiq təyin edilməsi

•Tapşırıqların statusunizlənməsi

•Kodlaşdırma və test müddətinin təyin edilməsi

•Proqramlaşdırma komandasının həftəlik 40 saatınıneffektiv istifadə edilməsi

•Proqramlaşdırma müddətinin effektiv istifadə edilməsi

•Funksional xətalarıntəkrarlanması

•Test Ssenarilərin dəqiq qurulması

•Yeni tələb və dəyişikliklər olduğu zaman inteqrasiyasının edilməsi

•Layihənin bitmə müddətinin təyin edilməsi

•Təşkilat və müəssisənin Proqramlaşdırma Komandasından asılılı olması

•Proqramlaşdırma Komandasının iş yükünün təyinedilməsi

•Bütün tələblərin qarşılanmasının və layihənin bitməsinin analizi və s.

 

•Biznes Proseslərin Analizi

•Proseslərin təsviri və iş axışı diaqramı( Mapping & Flow charting)

•Biznes Proseslərinin Modelinin qurulması (Business Processmodelling)

•Biznes Dəyər Təhlili(Business Value Analysis)

•Giriş, Proses, Çıxış Təhlilləri (Input/Process/Output analysis)

•Texniki Tapşırıqların hazırlanması, IT infrastrukturun əsasları.

•System Thinking and Process Mapping

•KPİ and System İndexing

•Critical Process Path Analizi

•Process Capacity Index analizi

•Process Performance Management Index analizi

•Data Leadership in Business Analysis

•Control Management Standardization and Business ProcessManagement

•Busines Process Time index analizi

•Design Thinking in BPM

•Biznes Proseslərinin YenidənDizaynedilməsi (Redesign) - (Business ProcessRedesign)

Hər modul üzrə xüsusi mövzular ilə birlikdə aşağıdakı ümumi mövzuları ilə əlaqəsidə izah ediləcəkdir:

•Rəqəmsal Düşünmə (Quantitative/Numerical Thinking)

•“Təknüvəli beynimiz” (“Single-Processor-Brain” Concept)

•6 addıma MasterData analizi (6-StepMaster Data Analysis)

•NECƏ konsepti (HOWsConcept)

•CRUD prinsipi (CRUD Principles)

•Sual növləri və sual soruşmaq(Question Types and askingquestion)

•İstifadəçi Hekayəsi konsepti(User Story Concept)

•Prioritetlərinverilməsi

•Product Backlog-ların qurulması

•Front-End/Back-End Proqramçıların, VB mütəxəssislərin, Testerlərin, UI/UX dizaynerlərin arasında tapşırıqların təyin edilməsi

•Məhsul təsvirinin yaradılması

•Front-End/Back-End Proqramçıların, VB mütəxəssislərin, Testerlərin, UI/UX dizaynerlərin əsas tələbləri

•Dəqiq Texniki-Tapşırığın hazırlanması standartları

•Yeni tələb və dəyişikliklər olduğu zaman Texniki Tapşırığa əlavə edilməsistandardları

•Tapşırıqların statusun izlənməsi

Təlimin ödənişi online: 280 AZN  - Korporativ Endirimlər:

 ✔ Eyni şirkətdən 2 iştirakçı – Hər iştirakçıya 5% Endirim! 

✔ 3 və daha artıq iştirakçı – Hər iştirakçıya 10% Endirim! 

✔ Business Management Schoolun məzunlarına 10% Endirim! 

✔ Tələbələrə (tələbə biləti əsasında) - 10% endirim! 

Qeyd: Endirim kateqoriyasının yalnız birindən istifadə etmək olar. 

 Ödənişə daxildir: 

- Elektron təlim matrialları

 - Nəticə imtahanı 

- Sertifikat

✍ Sertifikat: Təlimin ümumi müddətinin 80 %-də və imtahanda  iştirak edən hər kəs “iştirakçı” sertifikatı ilə təltif olunacaqdır. Sonda keçirilən yekun imtahanında yüksək nəticə göstərənlər isə əlavə olaraq “müvəffəqiyyət” sertifikatı ilə mükafatlandırılacaqlar.

Təlimçi Tarix Vaxt
Anar Rüstəmov 6 noyabr(1 ci gün) 19:30-21:30
10 noyabr(5 ci gün) 19:30-21:30
13 noyabr(1 ci gün) 19:30-21:30
17 noyabr(5 ci gün) 19:30-21:30
20 noyabr(1 ci gün) 19:30-21:30
24 noyabr(5 ci gün) 19:30-21:30
27 noyabr(1 ci gün) 19:30-21:30

Müraciət et

Populyar kurslar