Peşəkar Marketing Təlimi
online offline

Təlim iştirakçıları kim ola bilər:

 • marketinq rəhbərləri
 • marketinq mütəxəssisləri
 • brend menecerlər
 • kiçik və orta sahibkarlar

Təlimdə iştirak səbəbləri:

 • Lokal bazarda marketinqin effektiv idarəetməsinə yiyələnəcək
 • Bazar, rəqib və müştəri yanaşmalarınına fərqli baxış əldə edəcək
 • İdeya və konseptlərin formalaşmasının üsullarını öyrənəcək
 • Peşəkar marketinq üsul və alətlərini mənimsəyəcək

Mövzu 1. Müasir Marketinq Anlayışı

 • Marketinq konsepsiyaları və müasir marketinq
 • Marketinqin şirkətlərdə yeri və rolu
 • Marketinq departamentinin lokal təşkilati modelləri
 • Səlahiyyət və məsuliyyətin bölüşdürülməsi

Mövzu 2. Effektiv Marketinq Konseptlərinin İşlənməsi

 • Seqmentləşdirmə meyarları və hədəf qrup seçimi
 • Müştəri tipləri və davranışları
 • Uğurlu məhsulun həyat dövrü
 • Qiymətləndirmə metodları
 • Satış kanallları və tanıtım prosesləri

Mövzu 3. Makretinq araşdırmaları

 • Fokus Qruplar
 • Sorğu və anketlər
 • Müasir araşdırma metodları və tətbiqi
 • Araşdırmaların effektivliyə təsiri və ölçülməsi

Mövzu 4. Brendinq anlayışı və prosesləri

 • Brendinq qərarları
 • Brend dəyərinin yaradılması prosesi
 • Mövqeləndirmə və fərqləndirmə
 • Uğurlu mövqeləndirmə strategiyaları

Mövzu 5. Marketinq planının hazırlanması və tətbiqi

 • Ehtiyacların və məqsədlərin müəyyən edilməsi
 • Planlama prosesinin mərhələləri
 • Uzun müddətli və cari planlama

Mövzu 6. Rəqəmsal Marketinq Anlayışı

 • Marketinqdə rəqəmsal platformaların funksiyası
 • Rəqəmsal marketinqdə vacib alətlər
 • Minimal rəqəmsal bacarıqlara yiyələnmək

Praktiki çalışma. TƏLİMİN TƏTBİQİ

 1. Mövzular üzrə qrup halında işlər
 2. Qiymətləndirmə
 3. Mükafat

Təlimin 1 nəfər üçün offline ödənişi:

350 AZN

Eyni şirkətdən 2 nəfər iştirak edərsə 5 %, 3 nəfər və daha çox iştirak edərsə 10% endirim tətbiq edilir.

 

 

  Peşəkar Marketinq
Təlimçi Dərs tarixləri Saatları
Tural Hacıyev  24 iyun (1-ci gün) 19:00-21:00
1 iyul (1-ci gün) 19:00-21:00
3 iyul (3-cü gün) 19:00-21:00
8 iyul (1-ci gün) 19:00-21:00
10 iyul  (3-cü gün) 19:00-21:00
15 iyul (1-ci gün) 19:00-21:00
17 iyul   (3-cü gün) 19:00-21:00
22 iyul  (1-ci gün) 19:00-21:00
24 iyul  (3-cü gün) 19:00-21:00
29 iyul  (1-ci gün) 19:00-21:00
31 iyul  (3-cü gün) 19:00-21:00
5 avqust (1-ci gün) 19:00-21:00
Yekun İmtahan 10 avqust (6-cı gün) 11:00-12:00

Müraciət et

Populyar kurslar