ISO 9001:2015 "Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi"
online offline

Təlimin mövzuları

1. Keyfiyyət İdarəetməsinin tarixi

2. Ümumi anlayışlar

3. Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin ISO 9001:2015-ə görə 7 prinsipi

ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin Maddələri

Maddə 4: Təşkilatın Quruluşu

- Təşkilat və onun konteksti

- Maraqlı tərəflərin ehtiyac və gözləntiləri

- Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin əhatə dairəsi

- Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi və onun Prosesləri

Maddə 5: Liderlik

- Liderlik və öhdəlik

Müştəri yönümlülük

- Keyfiyyət Siyasəti

- Təşkilati vəzifələr, səlahiyyətlər və məsuliyyətlər

Maddə 6: Planlaşdırma

- Risklər və imkanlar

- Keyfiyyət hədəflərini əldə etmənin yolları

- Dəyişikliklərin planlaşdırılması

Maddə 7: Dəstək

- Resurslar

- Şəxslər

- İnfrastruktur

- İzləmə və ölçmə resursları

- Ölçmələrin izlənməsi

- Təşkilati bilik

- Müştəri yönümlülük

- Keyfiyyət Siyasəti

- Təşkilati vəzifələr, səlahiyyətlər və məsuliyyətlər

Maddə 8: Əməliyyat

- Əməliyyatın planlaşdırılması və nəzarət

- Məhsul və xidmətlərlə bağlı tələblər

- Məhsul və xidmətlərin layihələndirilməsi və təkmilləşdirilməsi

- Xaricdən təmin edilmiş proseslərin, məhsul və xidmətlərin yoxlanması

- İstehsal və xidmətin təminatı

- Məhsul və xidmətin buraxılması

- Uyğun olmayan istehsala nəzarət

Maddə 9: Performans Qiymətləndirmə

- İzləmə, ölçmə, təhlil və qiymətləndirmə

- Müştəri məmnuniyyəti

- Daxili audit

- Rəhbərliyin təhlili

Maddə 10: Təkmilləşdirmə

- Ümumi

- Uyğunsuzluq və düzəldici fəaliyyət

- Davamlı təkmilləşdirməsi

370 AZN

ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi
Təlimçi Dərs tarixləri Saatları
Rüfət Əliyev 13 noyabr (1-ci gün) 19:00-21:00
14 noyabr (2-ci gün) 19:00-21:00
17 noyabr (5-ci gün) 19:00-21:00
20 noyabr (1-ci gün) 19:00-21:00
21 noyabr (2-ci gün) 19:00-21:00
24 noyabr (5-ci gün) 19:00-21:00
27 noyabr (1-ci gün) 19:00-21:00
28 noyabr (2-ci gün) 19:00-21:00
Yekun İmtahan 09 dekabr (6-cı gün) 11:00-12:00

Müraciət et

Populyar kurslar