İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi Təlimi

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi Təlimi“Business Management School” MMC  olaraq "İnsan Resursları" sahəsindəki ən iri həcmli təlimimiz olan, 22 dəfə təşkil edərək uğurla keçirtdiyimiz "İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi" təliminə 01 avqust 2021-ci il tarixindən etibarən 23-cü dəfə start verəcəyik. 

Bu təlimin ən önəmli xüsusiyyəti, İnsan resursları idarəçiliyi üzrə 4 peşəkarın təqdimatında keçirilməsi və İnsan Resurslarının idarə edilməsinə dair bütün funksiyaları əhatə edən 10 modul, 52 saatdan ibarət olmasıdır.

Təlim kimlər üçün nəzərdə tutulub?

İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində işləyən rəhbər və mütəxəssislər, eyni zamanda bu sahədə praktiki vərdişlərə yiyələnmək istəyən digər şəxslər.
 

Təlimin məqsədi:

Təlimin missiyası şirkətlərdə optimal və effektiv insan resurslarının idarə edilməsi sisteminin qurulması və inkişaf etdirilməsi üçün təlim iştirakçılarına praktiki bilik və vərdişlərin aşılanması, bu sahədə qanunvericiliyin tələblərinin şərhi, həmçinin təcrübədə istifadə metodologiyalarının öyrədilməsidir.

 

Tədris dili: Azərbaycan dili   

Modul 1 - Leyla Məhərrəmova

 

İRİE sisteminin qurulması ( 10 saat )

 

1.1. Şirkətlərdə (dövlət və özəl sektor) İRİE departamentinin əhəmiyyəti, rolu və məsuliyyətləri

1.2. İnsan resurslarının əsas funksiyaları, mahiyyəti və qarşılıqlı əlaqəsi

1.3. İR-nın səriştələri

1.4. İnsan Resursları departamentininn təşkili, siyasəti, əsasnaməsi və strukturu

1.5. İR yeni rolu – biznes tərəfdaş

1.6. İR-nın efektiv idarə olunmasının göstəriciləri

1.7. İR- mənfəət mərkəzi

1.8. Şirkərin (biznesin), rəhbərliyin və işçilərin İR-ından gözləntisi

1.9. Şirkətin (biznesin) strategiyası və hədəfləri (missiya, vizyon)

1.10. İRİE strategiyası və hədəfləri (missiya, vizyon)

1.11. Şirkətin (biznesin) daxili mədəniyyəti və İRİE departamentinin fəaliyyətləri – mahiyyəti və qarşılıqlı əlaqəsi

1.12. Müxtəlif Təşkilatı struktur növləri - şirkətin (biznesin) modeli və strukturu və İR departamentinin işinin təşkilinə təsiri

1.13. İRİE sisteminin tənzimləyici alətləri və mexanizmlər (prosedurlar, təlimatlar, daxili qaydalar, vəzifə və iş təlimatları, iş axışı diaqramları və s)

1.14. İR hesabatlılıq sistemi

1.15. Əsas istiqamətlər üzrə qrup işləri və praktiki məşğələlər

 

Modul 2 – Pərviz Qasımov

 

İnsan resurslarının planlaşdırılması (4 saat)

 

2.1. İnsan Resurslarının planlaşdırmasının əhəmiyyəti

2.2. İRP-nın Biznes Planındakı yeri

2.3. Sərt və yumşaq (Hard & Soft) planlaşdırma

2.4. Ssenari Planlaşdırılması və PEST yanaşma

2.5. Tələb təklif proqnozu

2.6. İşçi dövriyyəsi indeksi və İRP təsiri

2.7. Nisbət trend analizləri

2.8. Stabillik indeksi

2.9. Davamiyyət indeksi

2.10. Davamiyyətin idarə olunması

2.11. İxtisarların idarəolunması

2.12. İnsan Resurları Planlaşdırılmasından Strateji Planlaşdırılmaya keçid

 

Modul 3 – Şamo Mürşüdov

 

İşə Qəbul və seçim mərhələləri (10 saat)

 

3.1. Təşkilat bir sistem kimi

3.1.1. Şirkət daxili insan amilinin təhlili "uğurlu əməkdaşın profili"

3.1.2. Korporativ mədəniyyət peşəkarların cəlb edilməsi üçün bir amildir. Şirkət daxili korporativ

mədəniyyətin təhlili

3.1.3. Namizədlərin axtarışı və seçimi təşkilatda bir biznes prosesidir

3.1.4. Təşkilatda namizəd seçiminin strateji planlaşdırılması

 

3.2. İşə qəbul prosesi

 

3.2.1. Əsas anlayışlar; reseçinq, rekrutinq, birbaşa axtarış, xedxantinq (head hunting) - üstünlükləri və mənfi tərəfləri

3.2.2. İşçi axtarışı üçün seçim üsullarının düzgün seçimi

3.2.3. Voronka sistemi

3.2.4. İşə qəbulun proqnozlaşdırılması

3.2.5. Axtarış kanallarının formalaşdırılması, axtarış prosesinin təşkili

3.2.6. Müsahibəyə qədər seçim

3.2.7. Keyfiyyətli müsahibənin keçirilməsi

3.2.8. Müsahibədən sonra namizədin qiymətləndirilməsi

3.2.9. Şirkətin imici üçün insan resursları üzrə mütəxəssisin görəcəyi addımlar

3.2.10. Rekrutinq prosesinin avtomatlaşdırılması texnologiyası

 

3.3. Axtarış, görüləcək ilkin addımlar

 

3.3.1. Yaranmış vakansiyaların təhlili

3.3.2. Vakansiya üzrə insan resurslarına sifariş verən birbaşa rəhbərin və şirkətin tələbləri

3.3.3. Vakansiya üzrə düzgün profilin hazırlanması, beynəlxalq təcrübədə istifadə edilən profillərin

hazırlanması qaydaları (soft skills, hard skills)

3.3.4. Namizədin axtarışı üçün şirkət daxili və xarici tələblərin analizi

3.3.5. Aktual vakansiya üçün namizədlərin operativ axtarışının həyata keçirilməsi yolları (long list)

3.3.6. İş elanlarının hazırlanması

3.3.7. Vakansiyanın yerləşdiriləcəyi və namizədlərin seçimi üçün kanalların düzgün seçimi

3.3.8. Eyni vaxtda yaranmış çoxlu sayda vakansiyalara namizəd axtarışı üçün nə etməli və hansı

səhvlərə yol verilməməli

3.3.9. Şirkətini iş bazarında bir brend olaraq necə formalaşdırmalı və bunu uzun müddətli necə

qoruyub saxlamalı

3.3.10. Aşağı əmək haqqı və ya əmək haqqı təklif olunmayan (faizlə) vakansiyalar üçün namizəd

axtarışını harada aparmaq və namizədləri necə cəlb etmək

3.3.11. Aşağı əmək haqqı ilə daha yüksək tələblərlə namizəd axtarışı zamanı nə etməli və

namizədləri haradan necə tapmalı mexanizimləri

 

3.4. Müsahibəyə hazırlıq

 

3.4.1. Daxil olan anket bazasında profilə uyğun namizədlərin ilkin seçimi

3.4.2. Anketlər arasında namizədlərin düzgün seçimi üçün əsas qayda

3.4.3. Çoxlu sayda daxil olan anketlərin operativ və keyfiyyətlə seçimi üçün mexanizim

3.4.4. Aktual vakansiya üçün uyğun gəlməyən namizədlərin anketləri ilə nə etməli?

3.4.5. Namizəd bazasının düzgün yaradılması və gələcəkdə necə istifadə edilməli

3.4.6. Müsahibəyə hazırlıq və müsahibədə iştirak edəcək digər məsul şəxslərin hazırlığının təşkili

3.4.7. Müsahibənin həyata keçirilməsi zamanı təşkilatı işlər (buraxılan səhvlər)

 

3.5. Müsahibə növləri

 

3.5.1. Yerli bazarda istifadə edilən müsahibə növlərinin praktiki olaraq təhlili ( müsbət və mənfi tərəfləri)

3.5.2. Beynəlxalq təcrübədə istifadə edilən qeyri standart seçim metodları (müsbət və mənfi tərəfləri)

3.5.3. Vakansiyaların tələblərindən asılı olaraq testlərin hazırlanması (müsbət və mənfi tərəfləri)

3.5.4. Namizədin bilik səviyyəsinin yoxlanılması üçün digər mexanizimlərin tətbiqi

3.5.5. Müsahibənin strukturu

3.5.6. Böyük həcimli layihələrə işçilərin işə qəbulu ( il ərzində 1500-2000 yeni əməkdaş) üçün müasir sistemlərin tətbiqi və idarə edilməsi

3.5.7. Müsahibə zamanı və sonra namizədi motivasiya etmə texnologiyaları

3.5.8. Müsahibə zamanı vakansiyanın satışını həyata keçirmə texnologiyaları

 

3.6. Namizədlərin düzgün seçimi

 

3.6.1. Yalanların təyin edilməsi üçün beynəlxalq təcrübədə istifadə edilən keyfiyyətli metodlar

3.6.2. Şirkətin və müsahibə aparan şəxslərin peşəkarlığını göstərəcək addımların atılması

3.6.3. Müsahibə zamanı veriləcək sualların düzgün quruluşu

3.6.4. Veriləcək suallardan asılı olaraq, namizədin qiymətləndirilməsi (buraxılan səhvlərin təhlili)

3.6.5. Müsahibənin düzgün idarəedilməsi

3.6.6. Müsahibə zamanı edilən səhvlər və təhlili

3.6.8. Profildən asılı olaraq tələb olunan kompetensiyaların təyin edilməsi üçün mexanizimlər

3.6.9. Tövsiyə-xassiyətnamə

 

3.7.Müsahibədən sonra

 

3.7.1. Müsahibənin nəticəsi ilə bağlı qəbul olunan qərarların düzgün təhlili (buraxılan səhvlər)

3.7.2. Qiymətləndirmə blankları

3.7.3. Müsahibə nəticələrinin elektron sistemlə idarə edilməsi

3.7.4. Müsahibə nəticəsində uyğun gəlməyən namizədlər gələcəkdə necə faydalı ola bilər

 

Modul 4 – Şamo Mürşüdov

 

Adaptasiya sistemi (2 saat)

 

4.1. Sistemin məqsədi

4.2. Əhatə dairəsi

4.3. Adaptasiya sisteminin formaları

4.4. Adaptasiya sisteminin mərhələləri

4.5. Əməkdaşların kateqoriyaları və onların adaptasiya mərhələsi

4.6. Əməkdaşların gözləntiləri

4.7. Adaptasiya sisteminin qiymətləndirilməsi

 

Modul 5 - Pərviz Qasımov

 

Səriştə Əsaslı Xidməti Fəaliyyətin İdarə Edilməsi

 

5.1 Missiya, Strateji baxış

5.2 XFİ Məqsədləri

5.3 XFİ Mərhələləri

5.4 İş Analizi

5.5 Xidməti Fəaliyyət necə İdarə Olunmalıdır?

5.6 SMART hədəflər

5.7 Hədəflərin ağırlığı

5.8 Hədəflərin Kaskadı

5.9 Balanced Score Card

5.10 Səriştə nədir?

5.11 Sərişdə Modulunun qurulması

5.12 İnam yaratma səriştəsinin dərəcələndirilməsi

5.13 Vəzifə üzrə səriştə profilinin hazırlanması

5.14 Qiymətləndirmə meyyarlarının müəyyən edilməsi

5.15 XFİ mərhələləri

5.16 360 dərəcə qiymətləndirmə sisteminin qurulması

5.17 Səriştə üçün qiymətləndirmə suallarının hazırlanması

5.18 Performans – Potensial matrisası

5.19 Forced Distrubution Model Seqmentləşdirmə

5.20 Qiymətləndirmə nəticələrinin tətbiq edilməsi

5.21 XFİ & Mükafatlandırma

 

Modul 6 - Pərviz Qasımov

 

İnsan Resurslarının Dəyişikliklərin İdarə edilməsindəki rolu (2 saat)

 

6.1 Nə üçün dəyişməliyik, uğurlu dəyişimin əsas prinsipləri nələrdir?

6.2 Təşkilati mədəniyyətin formalaşdırılması

6.3 Şirkət daxili ünsiyyət (əhəmiyyəti, kanallar və mexanizmlər)

 

Modul 7 - Pərviz Qasımov

 

Karyeranın idarəolunması (4 saat)

 

7.1. Karyeranın idarə olunmasının əhəmiyyəti

7.2. Karyeranın idarəolunmasının digər İR funksionallıqları ilə əlaqəsi

7.3. Fərdi İnkişaf planlarının hazırlanması

7.4. İstedadların idarəolunması

7.5. Performans &Potensial metodu

7.6. Davamçıların yetişdirilməsi planının idarəolunması

7.7. Strateji vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi

7.8. Karyeranın idarəolunmasının avtomatlaşdırılması

 

Modul 8 – Pərviz Qasımov

 

Təlim və inkişaf (4 saat)

 

8.1. “Təlim” və “inkişaf” anlayışları

8.2. Təlim və inkişafın işçilərin və şirkətin inkişafında rolu;

8.3. Təlim ehtiyaclarının analiz edilməsi;

8.4. Analiz növləri: Təşkilati analiz, əməliyyat analizi, fərdi analiz;

8.5. Analiz metodları;

8.6. Təlim metodları;

8.7. Təlim metodlarının, şirkətlərinin və təlimçilərin seçilməsi;

8.8. Təlim planlarının hazırlanması, həyata keçirilməsi və monitorinqi;

8.9. Təlim effektivliyinin ölçülməsi;

8.10. Kirk Patrick və ROİ analizləri;

8.11. Təlim və inkişafın İnsan Resurslarının digər funksiyaları ilə əlaqəsi;

8.12. Praktiki tapşırıqlar və qrup işləri;

 

Modul 9 - Rəşad Məhərrəmov

 

Məvacib strukturu və məvaciblər üzrə dərəcələndirmə sisteminin qurulması (8 saat)

 

9.1.Əmək haqqının strateji məqsədləri və əhəmiyyəti

9.2.Əmmək haqqı sistemində inteqrasiya olunmuş yanaşma

9.3.Əmək haqqı strukturunun strateji məqsədləri

9.4.Əmək haqqı strukturunun formalaşdırılması üçün modellər

9.5.Əmək haqqı sistemində 3P konsepsiyası və Performans əsaslı əməkhaqı sisteminin qurulması

9.6.Vəzifə dərəcələndirmə və əsas prinsipləri

9.7. Vəzifə dərəcələndirmə metodlarının tətbiqi Hay metodu, JET metodu.

9.8.Praktik məşğələlər.

 

Modul 10 - Rəşad Məhərrəmov

 

Mükafat və motivasiya tədbirləri sisteminin qurulması (2 saat)

 

10.1. Motivasiya nəzəriyyələri və prinsipləri

10.2. Effektiv motivasia sistemi üçün əmək haqqının idarə olunması siyasətinin formalaşdırlması

10.3. Əmək haqqı artımları üçün strategiyalar;

10.4. Əmək haqqı büdcəsinin formalaşdırılması və proqnozlaşdırılması

10.5. Praktik məşğələlər.

 

 

 

  

Leyla Məhərrəmova

Təhsil: 

Xəzər Universiteti 

Filologiya - Bakalavr ( 1993 - 1997 )

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti ilə Georgia State Universitety ( US, Atlanta ) birgə əməkdaşlıq proqramı 

MBA , General Management ( 2001 - 2003 )

Təlim və Sertifikatlar:

Erickson Coaching International - Coaching ( 2012 - 2013 )

İş təcrübəsi: 

Qurucu, Direktor - LY İnsighy Coaching & Consulting ( 2016-cı ildən hazıradək)
HR Direktor - Capital Resources Advisors (5+ il)
HR Officer & ICT Manager - Saipem Azerbaijan, ENI (8 il)
HR Officer - Azercell ( 3 il )

Pərviz Qasımov

Təhsil:

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Tədqiqat sahəsi mühəndislik / Sənaye menecmenti

(2016 – 2020) - Bakalavr

George Washington Universiteti - Biznes Məktəbi

Layihə İdarəetmə Sahəsi

(2017 – 2018) Master

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti • UNEC

Tədqiqat sahəsi Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər

(2008 – 2010) - Mükəmməl Peşəkar İnkişaf

Qafqaz Universiteti

Biznes və İdarəetmə, Ümumi

(2001 – 2003) Müasir İdarəetmə Magistri (MBA)

Qafqaz Universiteti

İctimai İdarəetmə - Bakalavr

İş təcrübəsi:

 • SOCAR, Baş Ofis, İRD, Təlim və İnkişaf Şöbə Rəisi - 12.09.2019 - hal-hazıradək
 • SOCAR "Azneft" İB, İdarəetmə Aparatı İR Departamenti, Departament Rəisi - 06.02.202018 - 11.09.2019
 • SOCAR "Azneft" İB, İdarəetmə Aparatının Kadrlar Şöbəsi, Şöbə Rəisi, - 01.05.2017 - 06.02.2018
 • "Azertexnolayn" MMC, İR Departamenti, Müdir - 01.08.2016 - 30.04.2017
 • "Azertexnolayn" MMC, Polad Boru İstehsal Sahəsı, Müdir -  02.06.2014 - 31.07.2016
 • "Az Texnika Ltd" MMC, İR Və İnzıbatı İşlər Departamenti, Departament Müdiri - 11.09.2012 - 11.09.2014
 • "Mətanət A" Şirkəti, İR Departamenti, Baş Menecer -  21.06.2012 - 10.09.2012
 • "Hidro Group" MMC, İR Və İİ Departamentı, İşə Qəbul və Kadr Planlama Şöbəsi, Şöbə Müdiri - 02.04.2012 - 20.06.2012
 • "Omicron" MMC, İR Departamenti İşə Qəbul Şöbəsı, Şöbə Müdiri - 12.12.2011 - 01.04.2012
 • "Azərsun Holdınq" MMC, İR Departamenti, Bölmə Rəisi - 01.12.2010 - 11.12.2011
 • "Qafqaz Ticarət" MMC, İR Şöbəsi, Şöbə Rəisi - 01.12.2008 - 30.11.2010
 • "Qafqaz Ticarət" MMC, Kadrlar Şöbəsi, Kadrlar üzrə Aparıcı Mütəxəssıs - 18.02.2008 - 30.11.2008
 • "Azərsun Holdınq" MMC, İR-nın İdarə Olunması Departamentı, Mütəxəssıs - 23.01.2007 - 17.02.2008
 • "Qafqaz Ticarət" MMC, Təchizat və Tədqiqat Şöbəsı, Planlama Üzrə Mütəxəssıs - 08.07.2006 - 22.01.2007
 • Nil  Kitab-Kırtasiye -Sarayı LTD Firması, Xəzinədar - 01.04.2004 - 15.11.2004
 • Şəkı Şəhərı, 2 Saylı Təmır Tikinti İdarəsı, İqtisadçı - 30.12.1997 - 31.03.2004

Təlim və Sertifikatlar:

 • George Washington Universiteti - Biznes Məktəbi

PMP İmtahan Güc hazırlığı

 • George Washington Universiteti - Biznes Məktəbi

Layihə İdarəetmə Tətbiqləri

 • George Washington Universiteti - Biznes Məktəbi

Layihə menecerləri üçün keyfiyyət

 • TwentyEighty Strategiyanın icrası {əvvəllər ESI International} Hindistan

Layihə İdarəçiliyi üzrə Sertifikat

 • George Washington Universiteti - Biznes Məktəbi

Layihə rəhbərliyi

 • George Washington Universiteti - Biznes Məktəbi

Risklərin idarə edilməsi

 • George Washington Universiteti - Biznes Məktəbi

Planlaşdırma və xərclərə nəzarət

 • RIG MARİNE

Risklərin qiymətləndirilməsi, işə icazə, BOSS kartı və digər SƏTƏM təlimləri

 • STIMUL Təhsil və Konsaltinq

Layihənin idarə olunması

 • PMA

Layihənin idarə olunması

 • SARAÇ mütəxəssis psixoloqu Biçerbay Gamze

Səlahiyyətə əsaslanan müsahibə üsulları Psixotexnika yolu, Məsləhət

 • Prof.Dr.Alovset Muslumov, Azərsun Holdinq

Maliyyə təhlili və maliyyə planlaşdırması

 • Psixoloq Hüseyn Xəlilov, Qafqaz Universiteti

Liderlik-Liderlik Psixoloq

 • Kaya Turhanoğlu "Davranış Elmləri İnstitutu"

Yetkinliyə əsaslanan müsahibə üsulları (Məşğulluq)

 • "BST Eğitim Danışmanlık"

İnsan Resursları Sertifikatı (İnsan Resursları Sertifikatlaşdırma Proqramı)

 • Cavad Əfəndi - Qlobal Təlim və Məsləhət Şirkəti

İş vaxtının səmərəli idarə olunması

 • Cevdet Meriç Fatih Universiteti

Prof. Dr. baxımından strateji idarəetmə

 • Intersun İdarəetmə

Menecmentdə İcraçı İnkişaf Proqramı

 • Nilhan Eser

Rabitə və Empati

 • Qafqaz Universiteti / Dr.Etibar Seyidov

Excel Professional Trainig
 

Şamo Mürşüdov (ICM, AIRP, GCHRM, Assoc CİPD)

Professional iş həyatına 2001ci ildə "MainStaff" (Moskva) beynəlxalq kadr agentliyində başlayaraq, personalın işə qəbulu və planlaşdırılması üzrə aparıcı mütəxəssis vəzifəsində çalışmışdır. Daha sonra "Development Services Group"-da personalın seçimi və inkişafı bölməsinin rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır. Ölkənin aparıcı sığorta şirkətlərindən biri olan "Atəşgah" SŞdə İşə qəbul üzrə menecer və HR koordinator vəzifələrində çalışmış Şamo bəy  işə qəbul sisteminin qurulması, işçi məmnunluğu, stimulaşdırma, saxlanılması, motivasiya sistemlərinin yaradılması-tətbiqi, tədbirlərin (teambuilding) təşkilatçısı kimi, konsultant olaraq fəaliyyət göstərir.  Şamo Mürşüdov bir müddət "Bank Respublika" ASC-nin İşə qəbul şöbəsinin rəhbəri vəzifəsində çalışmış, hal-hazırda İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Xidmətinin İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi departamentinin rəhbəri vəzifəsində çalışmaqdadır.

2011ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq sığorta sahəsində kütləvi agent şəbəkəsinin yaradılıb idarə edilməsində iştirak edərək, voronka sisteminin tətbiqində HR koordinator olaraq fəaliyyət göstərmişdir.(1 il ərzində 16000 namizədlə müsahibə)Təhsili:· Kommersiya Menecment Universiteti (İngiltərə) – Biznes sektorunda insan resurslarının idarə edilməsi· Capella University (ABŞ) – HR menecment· American Society for Training and Development (USA) – (CPLP TM – Certified Professional in Learning and Performance)· İnsan resursları və onların inkişafı üzrə ixtisaslaşdırılmış institutun üzvü (CIPD-İngiltərə)· Rekrutinq mütəxəssislərinin akkreditasiyası üzrə ixtisaslaşdırılmış institutun üzvü (AIRP- İngiltərə)- Ericson Coaching International-ın üzvüdür,  ICF-International Coach Federation tərəfindən təsdiqlənən Erickson Coaching International-a məxsus Professioanl Coach ECC və ECPC dərəcəsini qazanmışdır.


Rəşad Məhərrəmov

Təhsil:

 • Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Təhsil sahəsi Beynəlxalq İqtisadi Əlaqələr (2008-2010) - Magistr

 • Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (ADİU)

Tədris sahəsi Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər (2003 – 2007) -Bakalavr

İş təcrübəsi:
 

 • İnsan Resursları Direktoru , İdarə Heyətinin üzvü

Veysəloğlu (İyul 2020 - ci il - hazırda davam edir)

 • Həmtəsisçi

Management Excellence Center (2019-cu il – hazırda davam edir)

 • Təşkilati İnkişaf və Mükafat İdarəetmə şöbəsinin müdiri

Azerconnect MMC ( Yan.2018 – Noy.2019 )

 • HR Təcrübə Meneceri

Nar ( Azerfon ) – (Avq.2015 – Yan.2018 )

 • HR Tətbiqləri üzrə baş mütəxəssis

Nar ( Azerfon ) – (Okt.2014 – Yan.2018 )

 • HR Professional

Nar ( Azerfon) - (Dek.2013 – Okt.2014)

 • Strateji İnsan Resursları İdarəetməsinin HR MBA Qrupuna tədrisi

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası – (Okt.2015 – Yan.2016)

 • İdarə Heyətinin üzvü

MECCA Consulting (Azərbaycanın Orta Şərq Konsaltinq Şirkəti) – (May2013 – Dek.2013)

 • İR məsləhətçisi

SOCAR – ( Dek.2012 - Dekabr 2013)

 • HR qiymətləndirmə və layihələr vahidinin rəhbəri

Azersun Holding – ( Yan.2012 – Dek.2012)

 • HR baş mütəxəssis

Azersun Holding – (May2011 – Yan.2012)

 • HR sistem inkişaf mütəxəssisi

Azersun Holding – (İyun2009 – May2011)

HR mütəxəssis

Azersun Holding – (Sent.2008 - İyun2009)

 

Lisenziyalar və sertifikatlar:

 

· Certified Human Resources Manager

Issuing authorityInternational Academy of Business and Financial Management

Issued date and, if applicable, expiration date of the certification or license

Issued Jul 2014No Expiration Date

Credential IdentifierCredential ID No 45468

 

· Talent Development. Building High-Performance Team

Issuing authority HRC

Issued date and, if applicable, expiration date of the certification or license

Issued Feb 2014No Expiration Date

Credential ID TC-HRC14-019

 

 

· Reward Management

Issuing authority - Intersun Academy (Yucel Atis)

Issued date and, if applicable, expiration date of the certification or license

Issued Nov 2012No Expiration Date

 •  

Effective Communication Techniques

Issuing authority Intersun Academy (Ahmet İKİZ)

Issued date and, if applicable, expiration date of the certification or license

Issued Jul 2012No Expiration Date

 •  

Performance Management

Issuing authority Prometheus Group (Yucel Atis)

Issued date and, if applicable, expiration date of the certification or license

Issued Mar 2012No Expiration Date

 •  

Organisational Career Management

Issuing authority

Intersun Academy (Dr. Cemil Ozden)

Issued date and, if applicable, expiration date of the certification or license

Issued Feb 2012No Expiration Date

 •  

Strategic Human Resources Planning

Issuing authority Intersun Academy (Dr. Cemil Ozden)

Issued date and, if applicable, expiration date of the certification or license

Issued Jan 2012No Expiration Date

 •  

Competency based interview techniques

Issuing authority - Institute of Behavioral Sciences (Kaya Turhanoğlu)

Issued date and, if applicable, expiration date of the certification or license

Issued Dec 2011No Expiration Date

 •  

Strategic Human Resources Management

Issuing authority Eurosis Consulting (Murat Suner & Mehtap Arsan)

Issued date and, if applicable, expiration date of the certification or license

Issued Jun 2011No Expiration Date

 •  

Hay Guide Profile Method of Job Evaluation

Issuing authority Kar Consulting (Bülent Kar)

Issued date and, if applicable, expiration date of the certification or license

Issued May 2010No Expiration Date

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təlimin ödənişi: 520 AZN.


- Təlimin ödəniş haqqını hissələrdən ibarət olmaqla (təlim başlamadan öncə 50%, qalan məbləği isə təlim başa çatana kimi iki hissədən ibarət olmaqla)   etmək mümkündür.

- Təlim ödənişi üçün 3 kateqoriyada endirim nəzərdə tutulmuşdur:

 1. “Business Management School” təlimlərindən məzun olanlar üçün 10 %, müvəffəqiyyət sertifikatı ilə məzun olanlara isə 15 % endirim tətbiq ediləcəkdir.
 2. Korporativ müştərilər üçün; Eyni şirkətdən 2 əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 5 %,  3 və daha artıq əməkdaşın iştirakı nəzərdə tutularsa hər birinə 10 % endirim tətbiq ediləcəkdir.


  Ödənişə daxildir:

- Təlim materialları
- İştirak barədə sertifikat
- Çay – kofe fasiləsi

Sertifikat: Təlimin ümumi müddətinin 85 %-də iştirak edən hər kəs “iştirakçı” sertifikatı ilə təltif olunacaqdır. Təlim müddətində keçirilən imtahanlarda  yüksək nəticə göstərənlər isə əlavə olaraq “müvəffəqiyyət” sertifikatı ilə mükafatlandırılacaqlar.

Nə üçün məhz bu təlim?

İnsan resurslarının idarəçiliyi üzrə Azərbaycanın müxtəlif sahələrdəki aparıcı şirkətlərində rəhbər vəzifələrdə çalışan, uzun illər bu sahədə təcrübəsi olan və hər biri beynəlxalq kvalifikasiya sertifikatlı 4 peşəkar təlimçinin təqdimatında tədris edilir.

Hər bir təlimçi daha çox ixtisaslaşdıqları modullar üzrə tədris aparırlar.

Təlim "İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi" sahəsinin bütün funksiyalarını əhatə edən 10 moduldan ibarətdir.

50 saat həcmində olan proqramın intensiv qurulması sayəsində siz təlimi sadəcə 8 həftədə bitirirsiniz.

Təlimçilərimiz mövzuları ancaq nəzəri olaraq öyrətmirlər. Hər bir mövzunu praktiki qrup çalışmaları ilə işinizdə necə tətbiq edəcəyinizi də öyrənəcəksiniz.

Mövzular keçildikcə tətbiq edilən imtahanlarla öyrəndikləriniz daha da möhkəmlənəcək. İmtahanlardan yüksək nəticələr əldə etdiyinizdə "Müvəffəqiyyət Sertifikatı" qazanacaqsınız.

Təlim proqramını tam bitirdikdən sonra çalışdığınız müəssisədə İnsan resurslarının idarə edilməsi sistemini quracaq, strateji planlama edə biləcək, işə qəbul və seçim prosesslərində beynəlxalq metodları tətbiq edəcək, adaptasiya proqramını təkmilləşdirəcək, əməkdaşlarınızın xidməti fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsini idarə edəcək, bunun nəticəsində onlar üçün effektli karyera planlaması, təlim və inkişaf planları quracaq, ədalətli və obyektiv, eyni zamanda əmək bazarında rəqabətcil məvacib və motivasiya sistemi qura biləcəksiniz.

Təlim iştirakçılarımız üçüm sosyal şəbəkələrdə qurduğumuz qruplarda hər zaman bu sahədə yaranan suallarınızı müzakirə edib cavab tapma, öyrənməyə davam etmə imkanınız olacaq. Bu təlim həm də sizə səmimi bir dostluq mühütü qazandıracaq.

"Business Management School" tərəfindən təlim proqramının maksimum effektli olması üçün hər şəraitin yaradılacağının və xüsusi səy göstəriləcəyinin şahidi olacaqsınız.

İnsan Resursları sahəsində indiyə kimi keçirtdiyimiz təlimlərdən məzun olan 1500-dən çox bu sahənin mütəxəssisləri ilə dostluqlar quraraq əlaqələrinizi genişləndirmə imkanı əldə edəcəksiniz.